Artplay Design and Architecture Center,
Nizhnyaya Syromyatnicheskaya St., 10
MOSCOW, RUSSIA